1. Opis zawodu

Zawód technika architektury krajobrazu jest dziś bardzo poszukiwany na rynku pracy. Coraz więcej osób prywatnych i firm decyduje się na powierzenie architektom krajobrazu zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów i innych terenów.

Architekt krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni, zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich. Posiada również wiedzę z zakresu projektowania obiektów małej architektury krajobrazu, takich jak nawierzchnie ogrodowe, schody, murki, oczka wodne i inne. Poznaje także podstawy florystyki.

Absolwent technikum architektury krajobrazu, po ukończeniu szkoły, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni.

 

 1. Uzyskane kwalifikacje

W trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

Uczeń, w trakcie nauki w szkole, zdobywa prawo jazdy kategorii T.

 

 1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych, gospodarstw ogrodniczych i kwiaciarni,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

 

 1. Nauczane przedmioty

Oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, realizowane są przedmioty:

w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • język angielski;

przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • podstawy architektury krajobrazu,
 • rośliny ozdobne,
 • obiekty małej architektury krajobrazu,
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
 • język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu,
 • przepisy ruchu drogowego kategorii T;

przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • projekty obiektów architektury krajobrazu,
 • prace w obiektach architektury krajobrazu.

Uczniowie naszej szkoły w cyklu nauczania odbywają miesięczną praktykę zawodową.