Na czym polega fenomen Facebooka? Dlaczego filmy przerywane są reklamami? Z jakiego powodu płacisz za koszulkę ze znanym logo dwa razy więcej niż za zwykłą? Dlaczego celebryci kochają Photoshopa?

Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedź, kształcąc się w zawodzie technik organizacji reklamy. Ucząc się tego zawodu, dostrzeżesz metody manipulacji stosowane w mediach, będziesz swobodnie poruszał się w świecie nowoczesnego marketingu i wykorzystywał jego zasady w codziennym życiu. A przede wszystkim zdobędziesz zawód atrakcyjny na rynku pracy.

 

 1. Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Technik reklamy to zawód dla osób kreatywnych, o dużej kulturze osobistej, mających podzielność uwagi, wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych, lubiących pracować zarówno z  ludźmi, jak i samodzielnie, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi.

 

 1. Uzyskane kwalifikacje

W trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

 

 1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent kierunku technik organizacji reklamy może być zatrudniony w:

 • agencjach reklamowych (pracownik obsługi klienta, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów, sloganów, projektant grafiki, pracownik działu planowania publikacji i prowadzenia badań rynkowych)
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • działach promocji i reklamy środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych ( autor tekstów, sloganów, projektant grafiki)
 • studiach produkcyjnych (specjalista do spraw produkcji)
 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (organizator działań promocyjnych, specjalista ds. public relations)

 

 1. Nauczane przedmioty

Oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty:

w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • język angielski;

przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

organizacja sprzedaży reklamy, marketing, sprzedaż w reklamie, organizacja i techniki reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, elementy prawa i etyki zawodowej w reklamie;

przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

multimedia i grafika komputerowa, projektowanie środków reklamowych, realizacja zamówień.

Uczniowie naszej szkoły w cyklu nauczania odbywają miesięczną praktykę zawodową.