1. Opis zawodu

Zawód technika architektury krajobrazu jest dziś bardzo poszukiwany na rynku pracy. Coraz więcej osób prywatnych i firm decyduje się na powierzenie architektom krajobrazu zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów i innych terenów.

Architekt krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni, zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich. Posiada również wiedzę z zakresu projektowania obiektów małej architektury krajobrazu, takich jak nawierzchnie ogrodowe, schody, murki, oczka wodne i inne. Poznaje także podstawy florystyki.

Absolwent technikum architektury krajobrazu, po ukończeniu szkoły, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni.

 

  1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

  • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
  • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
  • jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
  • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
  • u właścicieli obiektów krajobrazowych, gospodarstw ogrodniczych i kwiaciarni,
  • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.