Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum i chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, nie zastanawiaj się dłużej!

Wychodzimy z założenia, że nie ma uczniów przeciętnych. Każdy posiada talent, który wystarczy odkryć i rozwinąć. Jesteśmy szkołą bezpieczną i nowoczesną, od ponad 50 lat kształcimy w najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Aktywnie uczestniczymy w projektach międzynarodowych, współpracujemy ze szkołami z Niemiec i Czech. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w renomowanych hotelach i restauracjach, także za granicą. Uczestniczymy w różnych programach, dzięki którym uczniowie mają możliwość zdobyć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Proponujemy dobre warunki do nauki języków obcych i rozwijania swoich pasji. Dzięki nam nabędziesz umiejętności na poziomie europejskim, będziesz miał szansę na podjęcie pracy nie tylko w Polsce. Gwarantujemy, że w Ekonomiku pogłębisz wiedzę, a dzięki temu zdasz maturę i zdobędziesz intratny zawód. A zatem: serdecznie zapraszamy w nasze progi!

Technikum

Zawód, profil

Okres nauki

technik ekonomista

4 lata nauki

technik hotelarstwa

4 lata nauki

technik żywienia i usług gastronomicznych

4 lata nauki

technik obsługi turystycznej

4 lata nauki

technik organizacji i reklamy

4 lata nauki

technik architektury krajobrazu

4 lata nauki

Szkoła Branżowa I stopnia

Zawód, profil

Okres nauki

kucharz

3 lata nauki

fryzjer

3 lata nauki

klasa wielozawodowa

3 lata nauki


Technikum

Absolwent technikum może uzyskać świadectwo maturalne oraz tytuł technika po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TECHNIK HOTELARSTWA

Usługi hotelarskie, turystyczne oraz pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem to taki rodzaj działalności, który ma przed sobą dużą przyszłość. Wybierając ten typ technikum, nauczysz się m.in.: działalności promocyjnej, organizacji i sprzedaży usług hotelarskich i gastronomicznych, wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji, obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Aby dobrze przygotować się do wykonywania zawodu, w czasie czterech lat nauki odbędziesz dwie miesięczne praktyki w hotelach, pensjonatach i domach wczasowych Będziesz miał również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych
 • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich – szansa na zatrudnienie w kraju oraz poza granicami jest naprawdę duża.

Data 5.02.2017
Wielkość pliku 1.85 MB
Pobierz 274


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Jest to również zawód przyszłości - takie wykształcenie gwarantuje zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zdrowe i racjonalne odżywianie jest modne, w związku z czym pojawia się coraz więcej ofert pracy dla specjalistów od żywienia. Posiadamy pracownie kształcenia gastronomicznego wyposażone w nowoczesny sprzęt. Kładziemy nacisk na kształcenie praktyczne. Podczas 4-letniej nauki będziesz uczestniczył w miesięcznej praktyce zawodowej w zakładach gastronomicznych - restauracjach, stołówkach, hotelach i domach wczasowych na terenie kraju.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych,
 • rozpocząć pracę zawodową w restauracjach, sanatoriach, stołówkach oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
 • rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Nauka w tym zawodzie da Ci umiejętność wykorzystania marketingu w działalności turystycznej, organizowaniu i obsługi kongresów, targów, giełd turystycznych oraz imprez okolicznościowych , a także   umożliwi spełnianie marzeń   o podróżach i zwiedzaniu świata.

W szkole nauczysz się m.in.: opracowywania programów imprez turystycznych, sporządzania umów o świadczeniu usług, obsługiwania klienta, udzielania informacji turystycznej, prowadzenia korespondencji, obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego. Będziesz dobrze przygotowany do wykonywania zawodu nie tylko dzięki zajęciom prowadzanym w szkole, ale także w efekcie odbywanych praktyk (12 tygodni w ciągu czterech lat nauki). Umożliwimy Ci doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi, których znajomość z pewnością ułatwi zdobycie pracy w przyszłości,

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie oświęcimskim, która kształci na poziomie technikum w tym zawodzie.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych,
 • pracować w biurach podróży.

Data 5.02.2017
Wielkość pliku 9.06 MB
Pobierz 282


TECHNIK EKONOMISTA

Dzięki czterem latom nauki będziesz umiał: zarządzać kadrami i finansami, prowadzić księgowość, obliczać podatki, wykonywać analizę i sporządzać sprawozdania z działalności firm, organizować pracę biurową. Poznasz nowoczesne sposoby prowadzenia firmy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i informatycznych. Odbędziesz w tym czasie dwie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, bankach lub instytucjach publiczno-prawnych.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych,
 • rozpocząć pracę w firmach o różnych formach własności (w administracji, handlu lub bankowości),
 • samodzielnie prowadzić działalność własnej firmy produkcyjnej, handlowej lub usługowej.

Data 5.02.2017
Wielkość pliku 5.87 MB
Pobierz 349


TECHNIK ORGANIZACJI I REKLAMY

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również te istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnianiem specjalistów związanych z organizacją reklamy. Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowy, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną

To reklama kształtuje trendy, oddziałuje na zmysły, trafia do oczu i uszu i dlatego firmy coraz częściej korzystają z usług marketingowych, aby wypromować swój produkt i znaleźć się na wyższym szczeblu jakości. W szkole nauczysz się jak pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiować cel reklamy przedsiębiorstwa (klient agencji reklamowej), dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych, dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej. Ponadto, nauczymy Cię jak stosować  różnorodne techniki reklamowe, sprzęt i materiały wykorzystywane w reklamie, organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych,
 • zostać zatrudnionym w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach -  można również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Data 5.02.2017
Wielkość pliku 5.63 MB
Pobierz 308


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Absolwent przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski, nadzoruje podległych pracowników.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Szkoła Branżowa I stopnia

KUCHARZ

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • sporządzać i dekorować potrawy,
 • oceniać i dobierać surowce i półprodukty do przygotowywanych potraw,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne,
 • dokonywać oceny jakościowej,
 • wydawać potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Praktyczne umiejętności zdobędziesz podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

W szkole znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny, w którym możesz zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po jego zdaniu otrzymasz dyplom uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu nauki możesz:

 • pracować w zakładach gastronomicznych,
 • podjąć własną działalność gospodarczą w dziedzinie gastronomii,
 • kontynuować naukę w liceum.

FRYZJER - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Fryzjerstwo jest uznanym zawodem rzemieślniczym, w którym umiejętności możesz zdobyć w szkole i w czasie praktycznej nauki zawodu w salonach fryzjerskich.

W czasie trwania nauki będziesz odbywać praktykę u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu. Uczeń - młodociany pracownik podlega przepisom kodeksu pracy, Twój czas nauki zostanie zatem wliczony do stażu pracy.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • pracować w salonach fryzjerskich,
 • prowadzić własny zakład fryzjerski,
 • kontynuować naukę w liceum.

Data 17.05.2017
Wielkość pliku 8.53 MB
Pobierz 1 087


SPRZEDAWCA

Po trzyletnim okresie nauki będziesz umiał:

 • fachowo i rzetelnie sprzedawać towar,
 • udzielać porad klientom zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
 • obsługiwać kasę fiskalną,
 • sporządzać dokumentację handlową,
 • posługiwać się programami komputerowymi, które wykorzystuje się w hurtowniach i magazynach handlowych.

W czasie trwania nauki będziesz odbywać praktykę u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu.

Uczeń - młodociany pracownik - podlega przepisom kodeksu pracy, Twój czas nauki zostanie zatem wliczony do stażu pracy.

Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci mogą:

 • podjąć pracę w różnych punktach sprzedaży jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów oraz innych jednostek zajmujących się sprzedażą,
 • prowadzić własne sklepy i hurtownie,
 • kontynuować naukę w liceum.

W szkole znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny, w którym możesz zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po jego zdaniu otrzymasz dyplom uznawany w krajach Unii Europejskiej.


KLASA WIELOZAWODOWA

Możesz zdobyć wymarzony zawód, wybierając naukę w naszej szkole: w klasie wielozawodowej. Nauka trwa 3 lata. Masz do wyboru szereg zawodów m.in.: piekarza, cukiernika, wędliniarza, sprzedawcę, murarza- tynkarza, betoniarza – zbrojarza, lakiernika, blacharza, blacharza samochodowego, mechanika pojazdów samochodowych, optyka – mechanika, zegarmistrza, fotografa, złotnika – jubilera, elektryka, elektromechanika, stolarza, krawca, kuśnierza.

W szkole będziesz uczestniczyć w zajęciach ogólnokształcących. Przedmioty zawodowe poznasz na miesięcznych kursach organizowanych dla danego zawodu. Uzupełnisz wiadomości   i będziesz doskonalić umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych u pracodawcy.

Twój przyszły zawód zależy od zainteresowań i miejsca praktyki. Szkoła służy pomocą polegającą na wskazaniu pracodawców, którzy są zainteresowani szkoleniem uczniów.

Będziesz młodocianym pracownikiem, a zatem czas nauki w szkole - 3 lata – zostanie wliczony do Twojego stażu pracy.

 • Po ukończeniu szkoły możesz:
 • pracować w wyuczonym zawodzie,
 • prowadzić samodzielną działalność,
 • kontynuować naukę w liceum.

Data 5.02.2017
Wielkość pliku 404 KB
Pobierz 246