Informacja o zawodzie

Absolwent przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski, nadzoruje podległych pracowników.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Zadania zawodowe:

 • planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,
 • posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni,
 • urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu,
 • przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych,
 • wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń,
 • przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp.,
 • opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej:
  • wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych,
  • pielęgnowanie parków i starodrzewu,
  • odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

Kwalifikacje

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Czego się nauczysz?

Realizowane są przedmioty ogólnokształcące przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego. W kształceniu zawodowym realizowane są następujące przedmioty:

 • Język obcy zawodowy  w architekturze krajobrazu
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Rośliny ozdobne
 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Przepisy ruchu drogowego – kat T
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu zrealizujesz poprzez organizowane:
  • centra ogrodnicze,
  • biura projektowe,
  • kwiaciarnie,
  • w odpowiednich wydziałach Starostwa Powiatowego lub Urzędach Miejskich.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • otworzysz własną działalność gospodarczą;
 • praca w biurach projektowych, urzędach miasta, starostwach powiatowych;
 • praca w prywatnych firmach ogrodniczych;
 • praca w marketingu;
 • praca w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.;
 • praca w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • praca u właścicieli obiektów krajobrazowych w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych;
 • w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).