Kwiecień 2018

Wycieczka w ramach Innowacji Pedagogicznej „Młody Przedsiębiorca” do Przedsiębiorstwa Synthos SA w Oświęcimiu z klasą II TEG (grupa ekonomiczna)
Wycieczka w ramach Innowacji Pedagogicznej „Młody Przedsiębiorca” do PEKAO z klasą II TEG (grupa ekonomiczna)
Warsztaty z wypełniania deklaracji ZUS w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Oświęcimiu
Wycieczka do Biura rachunkowego Porowski Consulting w Oświęcimiu
Udział uczennicy Agnieszki Ludwisiak w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  - blok agrobiznesu

Luty 2018

Podpisanie umowy partnerskiej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z oddziału w Chrzanowie
Etap wojewódzki Konkursu z Rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Krakowie

Grudzień 2017

Udział w etapie szkolnym w Konkursie z rachunkowości organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Krakowie
Ogólnopolski egzamin próbny dla uczniów klas IV technika ekonomisty – kwalifikacja A. 36
Udział w etapie centralnym w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Suchej Beskidzkiej z uczennicą Natalią Lekki z klasy II TEG.  Uczennica otrzymała tytuł finalisty OWiUHM dający zwolnienie z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Listopad 2017

Udział w etapie okręgowym w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie
Wycieczka przedmiotowa w ramach Innowacji pedagogicznej Młody Przedsiębiorca z klasą II TEG do przedsiębiorstwa i Centrum Biznesu małopolski Zachodniej w Oświęcimiu.

Październik 2017

Wycieczka przedmiotowa w ramach Innowacji pedagogicznej Młody Przedsiębiorca z klasą IV TE do Banku PEKAO w Oświęcimiu
Wycieczka przedmiotowa w ramach Innowacji pedagogicznej Młody Przedsiębiorca z klasą I TEA do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdrój (spotkanie z pracownikami działu marketingu)
Organizacja etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (olimpiada dedykowana dla klas ekonomicznych)
Spotkanie pracowników Banku PEKAO z uczniami klas I technikum i szkoły zawodowej oraz prelekcja na temat: Unikanie zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnych na przykładzie usług bankowych.
Organizacja etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (olimpiada dedykowana dla klas ekonomicznych)

Wrzesień 2017

Wycieczka przedmiotowa w ramach Innowacji pedagogicznej Młody Przedsiębiorca z klasą III TER (grupa ekonomiczna) do Biura rachunkowego Porowski Consulting w Oświęcimiu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oświęcimiu

Czerwiec 2017 r.

wycieczka do NBP i UEK w Krakowie

Czerwiec 2017 r.

Piknik integracyjny połączony w ramach Innowacji Pedagogicznej „Młody przedsiębiorca” zorganizowany w Restauracji Mamma Mia w Grojcu. Udział uczniów w pikniku sfinansowany w ramach podpisanego porozumienia z formą Synthos SA w Oświęcimiu.

Maj 2017 r.

Spotkanie ekonomistów z klasy I TEG z przedstawicielem działu marketingu w Hotelu Gołębiewski w Wiśle

Kwiecień 2017 r.

mury szkoły opuszczają ekonomiści którzy podczas 4 lat nauki zdobyli 3 kwalifikacje przez co posługują się dwoma technikami (technik ekonomista i technik rachunkowości).

Kwiecień 2017 r.

Konkurs Asystentka- Sekretarka

Kwiecień 2017 r.

Spotkanie ekonomistów z klasy IV TE z Panią Joanną Klęczar – specjalistą ds. polityki kadrowej w przedsiębiorstwie Synthos

Marzec 2017 r.

Spotkanie klasy I TEG, I TOH, I TER w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczościz pracownikami Banku Pekao z Oświęcimia celem zapoznania z ofertą kredytową dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą

Marzec 2017 r.

Spotkanie z pracownikami Banku Pekao w ramach Dnia Otwartego

Marzec 2017 r.

Wycieczka przedmiotowa klas I TEG, II TER, III TE do przedsiębiorstwa Synthos SA w Oświęcimiu. Spotkanie z pracownikami firmy, zapoznanie z historią przedsiębiorstwa oraz planami na przyszłość.

 Styczeń 2017 r.

W prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 miesięcznika „Perspektywy” nasze Technikum Ekonomiczne ze stuprocentową zdawalnością egzaminu zawodowego zajmuje ex aequo pierwsze miejsce. To duży sukces naszych ekonomistów: uczniów oraz nauczycieli. 

Grudzień 2016 r.

Udział ekonomistów z klasy IV TE w Ogólnopolskim Egzaminie Próbnym z kwalifikacji A.36

 Listopad 2016 r.

Uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Średni wynik z części teoretycznej to 69%, z części praktycznej 92%.  

Listopad  2016 r.

Wycieczka klasy ITEG (grupa ekonomiczna) do Krakowa na spotkanie z przedsiębiorcami w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 Listopad 2016 r.

Wycieczka przedmiotowa klasy IV TE do Banku PEKAO i do Biura Rachunkowego Porowski Consulting w ramach wprowadzonej Innowacji Pedagogicznej.

 Listopad 2016 r.

Udział ekonomistów (Klaudia Bąk, Amanda Sosnowska, Klaudia Kasperczyk, Patrycja Wojtaszczyk i Tobiasz Małkiewicz)  w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie.

 Październik 2016 r.

Wycieczka klasy II TER do Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu.

 Wrzesień 2016 r.

Wycieczka przedmiotowa dla klasy III TE do Biura Rachunkowego Porowski Consulting w ramach wprowadzonej Innowacji Pedagogicznej.

 Czerwiec 2016 r.

Wyjazd na Dni Otwarte Narodowego Banku Polskiego do Katowic.

 Czerwiec 2016 r.

Udział uczniów z klasy IIITE w wideokonferencji (webinar) dotyczącej zmian w kontroli podatkowej.

 Maj 2016 r.

Piknik integracyjno-edukacyjny dla klas ekonomicznych, zajęcia prowadzone były w formie mini wykładów, warsztatów oraz pracy w grupach. Jest to dodatkowa aktywność uczniów realizowana w ramach wprowadzonej od lutego dla zawodu technika ekonomisty innowacji pedagogicznej MŁODY PRZEDSIĘBIORCA. 

 Kwiecień 2016 r.

Paweł Rola, ekonomista z klasy IIITE zdobył tytuł Finalisty w  I Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Uczeń został zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymując maksymalną ilość punktów (100%). 

 Kwiecień 2016 r. W ramach wprowadzonej innowacji pedagogicznej MŁODY PRZEDSIĘBIORCA w zawodzie technik ekonomista zapraszamy uczniów gimnazjum na niecodzienne zajęcia warsztatowe pt. BANK POMYSŁÓW NA WŁASNĄ FIRMĘ.
Marzec 2016 r. Udział ekonomistów w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie.
Marzec 2016 r. Udział klasy I TE w projekcie „Chłopska szkoła Biznesu”.
Luty 2016 r.  Warsztaty „Bank pomysłów na własną firmę” przeprowadzane w klasach ekonomicznych i w Gimnazjach.
Luty 2016 r. Przeprowadzanie konkursu internetowego na najciekawszy MEM związany z zawodem technika ekonomisty.
Luty 2016 r. Udział w warsztatach przeprowadzonych przez Krakowskie Forum Bussines Centre Club w ramach konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2016.
Luty 2016 r.  Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. MŁODY PRZEDSIĘBIORCA w zawodzie technik ekonomista.
Luty 2016 r. Udział klasy III TE w projekcie „Chłopska szkoła Biznesu”.
 Styczeń 2016 r.

Ogłoszenie wyników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Największą ilość punktów zdobyli: Paweł Rola z kl. IIITE, Paulina Gąsiorek z kl. IV TEH, Klaudia Bąk z kl. IIITE i Mateusz Zemlak z kl. IVTEH.

Grudzień 2015 r.

I etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Grudzień 2015 r.

I etap Konkursu Wiedzy o Rachunkowości (do II etapu przechodzą: Paulina Gąsiorek, Adrian Feluś i Marta Kuśnierczak z kl. IV TEH).

 Grudzień 2015 r. Spotkanie klasy IIITE i IVTEH z Panem Marcinem Kymoną – rzecznikiem prasowym zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Chrzanowa.
Grudzień 2015 r.

Wycieczka klasy IV TE do Banku Pekao w Oświęcimiu (spotkanie z maklerem giełdowym, doradcą klienta oraz specjalistą do spraw usług kredytowych).

 

Partnerstwa zawierane z zewnętrznymi podmiotami zapewniają młodzieży z naszej szkoły zdobywanie najwyższych kwalifikacji. I tak we wrześniu 2015 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w celu przybliżania uczniom klas technikum ekonomicznego zagadnień ekonomicznych oraz oferty Uniwersytetu. W ramach współpracy uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, seminariach i zajęciach ćwiczeniowych organizowanych przez uczelnię, a także brać udział w wycieczkach po kampusie Uniwersytetu.