Klasa wielozawodowa stwarza możliwość zdobywania umiejętności w zawodach usługowych, np.: cukiernik, piekarz, sprzedawca. W szkole młodzież realizuje przedmioty ogólnokształcące. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego.

Zajęcia praktyczne realizowane są w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN). Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

 

Przedmioty punktowane przy naborze:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • technika

 

 

Data 29.03.2021
Wielkość pliku 2.15 MB
Pobierz 33