1. Opis zawodu

Zawód technika architektury krajobrazu jest dziś bardzo poszukiwany na rynku pracy. Coraz więcej osób prywatnych, jak i firm decyduje się na powierzenie architektom krajobrazu zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów ,parków, skwerów i innych terenów zielonych.
Architekt krajobrazu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji terenów zieleni, zarówno na obszarach zurbanizowanych, jak i wiejskich. Potrafi również zaprojektować, urządzić i konserwować obiekty małej architektury krajobrazu, takie, jak nawierzchnie ogrodowe, schody, murki, oczka wodne i inne. Poznaje także podstawy florystyki.
Nabyte w szkole umiejętności pozwalają osobom przedsiębiorczym i kreatywnym na prowadzenie własnej działalności w tej branży.
Architekt krajobrazu jest nowoczesnym i wymagającym zawodem, dającym możliwości samorealizacji oraz satysfakcji z wykonywanej, zawsze pięknej, pracy.

 

 1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych, gospodarstw ogrodniczych i kwiaciarni,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

 

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka