Jeżeli jesteś kreatywny, pomysłowy i pracowity,

jeżeli jesteś osobą zorganizowaną, wytrwałą w działaniu,

jeśli chcesz bardzo dobrze obsługiwać komputer (programy finansowo-księgowe Insert), stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, być asertywnym i odpornym na stres,

Twoja przyszłość zaczyna się w naszej szkole!

 

  1. Opis zawodu

Zawód technika ekonomisty jest dziś  bardzo poszukiwany. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ważna w pracy ekonomisty jest ciekawość świata i zachodzących w nim zjawisk, logiczny, analityczny umysł,  spostrzegawczość, dociekliwość, umiejętność koncentracji uwagi, dokładność.

Wymagane predyspozycje w dużej mierze zależą od zajmowanego stanowiska. Jest to zawód stosunkowo dobrze opłacany.

Absolwent z tytułem technika ekonomisty posiada wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

  1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent z tytułem technika ekonomisty może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach w działach: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie,
  • urzędach skarbowych,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą, własny e-biznes lub  e-commerce. 

 

Przedmioty punktowane przy naborze:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • informatyka