W Szkolnym Centrum Informacyjnym pracujemy w składzie: mgr Estera Rzenno-Katerla (od 1998 r.), mgr Marzena Sawicka (od 1999 r.), mgr Olga Siwek (od 2012 r.).

Współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu oraz z Biblioteką Pedagogiczną i bibliotekami szkolnymi w naszym mieście w ramach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego. Należymy do Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Mamy wiele planów i dużo chęci do działania. Chętnie nawiążemy kontakt z podobnymi placówkami z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i poglądów.