Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec - lipiec 2018 - 31 sierpnia 2018 r. (piątek)