Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 25 sierpnia 2017