14 i 15 grudnia odbył się w Suchej Beskidzkiej etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,

do którego zakwalifikowała się Natalia Lekki z klasy II TEG. Natalia, uzyskując tytuł finalisty Olimpiady WiUHM, otrzymała stosowne zaświadczenie i jest zwolniona  z części pisemnej egzaminów potwierdzającego kwalifikacje (AU. 35 i AU.36) w zawodzie technik ekonomista. Serdecznie gratululemy !