Tradycyjnie w styczniu w Bielsku-Białej  odbył się etap okręgowy V Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym  wzięło udział 47 uczestników z 24 szkół z województwa śląskiego i małopolskiego.

Naszą szkołę reprezentowały Natalia Greczner i Paulina Talaga z III klasy technikum obsługi turystycznej.

Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu” ma na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, zwyczajów, obrzędów itp.

Z wielka niecierpliwością oczekujemy na wyniki Olimpiady, ponieważ tylko 30 najlepszych uczestników etapu Okręgowego z całej Polski zakwalifikuje się do etapu Centralnego. Dziewczętom życzymy powodzenia.