Zakończył się I etap XVI Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG).

Jest to alternatywa prawdziwej giełdy, oparta na zasadach GPW znajdującej się w Warszawie. (www.sigg.gpw.pl)

Gra polega na kupnie lub sprzedaży akcji i kontraktów terminowych po ich rzeczywistych cenach rynkowych. Uczniowie biorący udział w grze dzielą się na zespoły, a następnie dokonują transakcji za fikcyjne pieniądze znajdujące się w portfelu grupy (30000 zł na starcie). Tak samo jak na prawdziwej giełdzie zespoły mogą zbankrutować lub wzbogacić się.

Jednocześnie z I etapem SIGG trwał kurs e-learningowy. Obejmował on lekcje i testy związane z GPW oraz rynkiem kapitałowym. Gdy członek zespołu wykonał je poprawnie, grupa otrzymywała dodatkowe pieniądze do swojego portfela, które mogła przeznaczyć na nowy zakup akcji. Osoba cierpliwa i wytrwała, która wykonała wszystkie testy poprawnie, mogła przystąpić do testu ogólnego („KLASÓWKI”). Po otrzymaniu w nim odpowiedniej liczby punktów uczeń dostaje certyfikat ukończenia takiego kursu, który liczy się jako dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia. W naszej szkole certyfikat taki otrzymała Natalia Lekki z klasy II TEG.

II etap SIGG rozpocznie się 26 lutego. Nasi uczniowie już nie mogą się doczekać...

 

Tekst: Agnieszka Ludwisiak