Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w Polsce co roku 6 lutego.

W tym roku odbywał się on pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci. (więcej na ten temat pod linkiem www.saferinternet.pl ). Cyberprzemoc to temat ważny, dlatego też nauczycielki, panie Anna Słowikowska - Hurnik oraz Magdalena Pastuszka z klasami reklamy (I TOR, IITRA oraz IIITER) przeprowadziły szereg działań mających na celu przybliżenie uczniom tego problemu.

W ramach przygotowań przeprowadzone zostały lekcję na temat szacunku i cyberprzemocy, w trakcie których klasy reklamy przygotowały plakaty oraz gazetki i dekoracje szkolne.  6 lutego zostały przeprowadzone dla przedstawicieli klas I - III warsztaty, które prowadził pan Piotr Rychły – znany w środowisku znawca tematu. Po warsztatach na II piętrze odbył się happening – uczniowie II TRA rozdawali ulotki oraz naklejki i pieczątki z hasłami dotyczącymi cyberprzemocy.
 
Zapraszamy do fotogalerii przygotowanej przez Agnieszkę Kościelnik z II TRA.