W Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli ZUS.

W Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Chrzanowa i Oświęcimia, Starostwa Powiatowego oraz Dyrekcji i przedstawicieli szkoły, w tym uczniów klas kształcących się w zawodzie technika ekonomisty. Uczestniczyli w nim: Starosta Powiatu Oświęcimskiego, pan Zbigniew Starzec, Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego, pan Jarosław Jurzak, Dyrektor Oddziału ZUS w Chrzanowie, pani Marta Pieczka, zastępca Dyrektora ZUS w Chrzanowie, pan Marcin Kymona, Kierownik Inspektoratu ZUS w Oświęcimiu, pan Jacek Pyrek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Oświęcimskiego, pani Monika Stalica, Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, pani Ewa Pawlusiak i pracownik Wydziału Edukacji, pani Urszula Szromka.

Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ekonomikiem a ZUSem. Ekonomiści mogli także zaprezentować aktywności podejmowane w trakcie nauki zawodu technika ekonomisty oraz osiągnięcia w tematycznych olimpiadach i konkursach. Dużą uwagę skupiono na wprowadzonej Innowacji Pedagogicznej Młody Przedsiębiorca i działaniach podejmowanych w jej ramach. Porozumienie zapewnia ekonomistom udział w praktykach zawodowych, warsztatach i spotkaniach tematycznych z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tekst: Anna Kamińska i Monika Wróbel