22 marca, w sześćdziesiątą pierwszą rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego, w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się koncert finałowy konkursu, któremu patronuje postać słynnego Barda.

Odbywa się on już po raz szósty i od pierwszych edycji, kiedy jeszcze był konkursem powiatowym (obecnie bowiem przekroczył już granice nie tylko powiatu, ale i województwa), cieszył się wsparciem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Młodzi wykonawcy zaprezentowali utwory Kaczmarskiego i innych twórców z kręgu piosenki bardowskiej, wykazując się niemałym talentem. Publiczność miała okazję podziwiać utalentowanych młodych ludzi, którzy potrafią pielęgnować swoje pasje i nie wahają się zaprezentować ich na szerszym forum.
Jury VI Konkursu Piosenek Jacka Kaczmarskiego w składzie: Izabela Morek, Artur Szyndler oraz Marcin Domarzewski postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
  •   I nagroda: Marcin Borowski i Adrian Domagała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
  •   II nagroda: Marta Kopacz z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (akompaniament: Jarosław Górnicki)
  •   III nagroda: Kamila Łukojć z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (akompaniament: Jarosław Górnicki)
Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je:
  •   Izabela Trybuś z Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu (akompaniament: Michał Wiśniewski oraz Konrad Syc),
  •   Magdalena Waliczek z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu (akompaniament: Jarosław Górnicki i Agnieszka Ludwisiak).
Organizatorami konkursu byli: Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”. Honorowym Patronatem objęli go: Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty oraz Pan Janusz Chwierut - Prezydent Miasta Oświęcim. Głównym sponsorem nagród było Miasto Oświęcim.