Dwunastu uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa 28 lutego 2018 roku wyjechało do Niemiec

na miesięczną praktykę zawodową w ramach  Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017, tytuł projektu: Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu! Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ERASMUS +”.

W dniach 05.03. 2018 r. – 07.03. 2018 r. miała miejsce wizyta monitorująca prawidłowość przebiegu praktyki zawodowej  uczniów. Ze strony szkoły uczestniczyły w niej pani dyrektor Edyta Bogusz, pani Teresa Frączek – wicedyrektor i koordynatorka projektu oraz pani Katarzyna Żmudka, opiekunka uczestniczących w wyjeździe.

Uczniowie naszej szkoły realizują projekt w pięciu obiektach hotelowo-gastronomicznych. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że są bardzo zadowoleni z praktyki, nabywają nowych doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Pracując, porozumiewają się z personelem w języku niemieckim, rozwijając w ten sposób umiejętności językowe. Ponadto poprzez życie w innym, obcym kraju uczą się samodzielności. Nasi uczniowie zostali także wysoko ocenieni przez opiekunów praktyk za dotychczasową pracę.