21 marca w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych uczniowie oraz grono pedagogiczne zorganizowali dla gimnazjalistów i ich rodziców Dzień Otwarty Szkoły.

Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, a jedną z nich było spotkanie z przedstawicielami  firmy Siegmundsburger Haus Werraguelle GmbH (SHW), z którą od pięciu lat realizujemy projekty unijne Leonardo do Vinci oraz obecnie program Erasmus +.

Pan dr Manfed Müller, główny menedżer projektowy, oraz Pani Katarzyna Suchocka zajmująca się centralnym zarządzaniem projektami spotkali się z gimnazjalistami – potencjalnymi uczniami naszej szkoły. Uczestnicy dowiedzieli się o szczegółach projektu oraz korzyściach, jakie można dzięki niemu osiągnąć. Ponadto uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, potencjalni uczestnicy programu Erasmus +, w ramach promocji szkoły przedstawili prezentację multimedialną z pobytu  swoich koleżanek i kolegów w  Turyngii i Hesji, gdzie realizują oni praktykę zawodową w hotelach i  restauracjach. Uczniowie omówili efekty uczestnictwa w  stażu, m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwój umiejętności językowych, przystosowanie się do życia w innych warunkach, funkcjonowanie w innej kulturze, umiejętność samodzielnego radzenia sobie w życiu oraz zdobycie wiedzy o kulturze Niemiec. 

Gimnazjaliści byli bardzo zainteresowani prezentacją multimedialną oraz spotkaniem z centralnym partnerem niemieckim i zadawali wiele pytań dotyczących projektu. Jestem przekonana, że realizowane projekty ERASMUS + są doskonałą promocją szkoły i zachęcą uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru naszej szkoły.