Nasi uczniowie przebywają na praktykach na Maderze.