20 i 21 kwietnia odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Nasza szkoła była reprezentowana w dwóch blokach tematycznych przez Huberta Strzałę – gastronomia i Agnieszkę Ludwisiak – agrobiznes. Pierwsza część rywalizacji polegała na wypełnieniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych. Następnie uczniowie wykonywali zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych nie tylko, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także dlatego, że laureaci OWiUR dostają indeksy na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z części teoretycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem najwyższej oceny.