Uczestniczki 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu – uczennice PZ nr 4 kształcące się w zawodzie fryzjera 20 kwietnia rozpoczęły wspólne przygotowania do zbliżającego się egzaminu zawodowego.

Nie ma to jak wsparcie rówieśnicze, wzajemne zrozumienie i pomoc, o czym podczas pierwszego z cyklu zaplanowanych zajęć przekonały się uczennice.

Zakończenie edukacji w zasadniczej szkole zawodowej zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim egzaminy zawodowe. Przyszłe fryzjerki same wiedzą, iż muszą na bieżąco sprawdzać swoje umiejętności. Praktyczna nauka zawodu w prywatnych zakładach fryzjerskich to jedno, a umiejętność radzenia sobie ze stresem, praca pod presją czasu oraz sprostanie oczekiwaniom pracodawców to drugie. Podczas wspólnej pracy na główkach treningowych uczennice klasy III wymieniły się swoimi doświadczeniami, radziły oraz wspierały się nawzajem. Wspólnie rozwiązywały trudności napotykane przy realizacji poszczególnych zadań egzaminacyjnych. Uczennice zawsze mogą liczyć również na pomoc Pani Katarzyny Zając – nauczyciela przedmiotów zawodowych. Pani Katarzyna Zając nie tylko radzi, tłumaczy, pokazuje, koryguje, ale także motywuje i wspiera.

Kilkugodzinne zmagania nie poszły na darmo, efekty pracy były zadowalające. Młode fryzjerki są bardzo obiektywne, wiedzą, że nad niektórymi umiejętnościami muszą popracować, dlatego też ustalono, iż wspólna praca będzie kontynuowana, a najbliższe zajęcia odbędą się już za tydzień.

Fot. 1 - Uczestnicy podczas pracy na główkach treningowych
Fot. 2 - Układanie fal

Tekst i zdjęcia - Marta Michałek