10 maja w 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini odbyły się Wojewódzki Konkurs: „Europa da się lubić”,

którego tegorocznym motywem przewodnim była kultura, historia obyczaje i kuchnia Łotwy, a celem głównym popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników konkursu oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej, a także doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników kształcących się w zawodzie kucharza.

W konkursie, który składał się z części praktycznej oraz teoretycznej, wzięli udział przedstawiciele jednostek Małopolskiej WK OHP. Do części praktycznej zostało zaproszonych osiem drużyn – reprezentantów jednostek, które w konkursie Sprawny w zawodzie kucharz (przeprowadzonym kilka tygodni wcześniej) wykazały się największymi umiejętnościami praktycznymi. Jedną z nich stanowili uczestnicy 6 - 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu, uczniowie Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu – Urszula Puchała i Damian Grzesina. Uczestnicy starannie przygotowali jedną z regionalnych potraw kuchni łotewskiej. Komisję konkursową zaskoczyła staranność i zaangażowanie młodzieży w przygotowanie stołu konkursowego, a przede wszystkim umiejętności praktyczne i profesjonalizm we wzajemnej współpracy.

Fot. 1 - Nasza drużyna

Fot. 2 - Stół przygotowany przez uczestników

Tekst i zdjęcia: Marta Michałek