Okrągłe rocznice zachęcają do przyjrzenia się pewnym wydarzeniom nieco dokładniej lub z innej perspektywy,

dlatego przypadające na listopad stulecie odzyskania niepodległości chcemy uczcić, organizując m.in. konkursy: recytatorski, plastyczny, pieśni patriotycznych oraz literacki.

Obchody święta rozpoczęliśmy już 9 października z grupą uczniów z klas technikum, która miała okazję przekonać się, że „wojna to nie tylko męska sprawa”, biorąc udział w szkolnym etapie VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Konkurs odbył się o tej samej godzinie w setkach szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych sześciu województw.  

Wydawałoby się, że taka forma rywalizacji jest przede wszystkim okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w dziedzinie ortografii oraz interpunkcji, a tymczasem… równie ważne okazały się fakty, które można było poznać dzięki dyktowanej opowieści. Bo przecież kobiety w czasie I wojny światowej podejmowały służbę kuriersko – wywiadowczą, potrafiły uśpić czujność żandarmerii rosyjskiej, a po usunięciu z linii frontu realizowały swoje marzenia, przebierając się w męskie stroje, obcinając włosy i ucząc się strzelania z browningów i mauzerów. W przededniu kolejnej wojny, gdy potrzebna była kolejna mobilizacja, Polki wielokrotnie stanęły na wysokości zadania, dowodząc uporu i determinacji. I tak jest do dziś….

Tekst: Alicja Haj