WOLONTARIAT - OTWIERA DRZWI DO KARIERY 


 
DAJE SZANSĘ:
 
·  wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
·  rozwinięcia swoich zainteresowań,
·  zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
·  uzyskania pierwszych kwalifikacji zawodowych,
·  pożytecznego wykorzystania czasu wolnego,
·  wywarcia wpływu na zmiany społeczne,
·  zawarcia nowych przyjaźni i znajomości,
·  zaangażowania się w czynienie dobra, pomoc innym.
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych wolontariatem  do doradcy zawodowego.
 
Więcej informacji o wolontariacie na stronie internetowej szkoły w zakładce doradca zawodowy oraz na stronie internetowej
http://www.wolontariat-malopolska.pl
 
Źródło: teczka informacyjna „Wolontariat” wydana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w 2007