Martyna Łabaj z klasy I TE reprezentowała Ekonomik w II Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej.

W małej sali Oświęcimskiego Centrum Kultury wykonała piosenki Leszka Wójtowicza „Moja litania” oraz Jacka Kaczmarskiego „Pan Wołodyjowski”. Martynie akompaniował na gitarze Jarosław Górnicki, który również przygotował uczennicę do udziału w konkursie.