Co roku o tej porze ślemy swoje myśli ku tym, którzy odeszli, i czcimy ich pamięć.

Pamiętając o bliskich, wspominamy też zmarłych pracowników naszej szkoły. Ich pamięci poświęcone są tablice na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.

Dziękujemy klasie III TEG, która pod opieką pani Płotkowiak uprzątnęła miejsce pamięci pracowników Ekonomika oraz złożyła kwiaty i znicze.