Stolica Podbeskidzia, Bielsko-Biała,  gościła 7 stycznia 2019 r. uczestników etapu  okręgowego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która w tym roku odbywa pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”.

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Milena Drobek z klasy II TOH  i  Wiktoria Płaza  z klasy III TOH technikum obsługi turystycznej.
W kolejnym etapie Olimpiady uczniowie klas turystycznych ze szkół województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego, wykazywali się wiedzę i umiejętnościami z zakresu podstawy programowej dla zawodu  technik obsługi turystycznej. W części pisemnej 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią sprawdzało wiedzą z zakresu geografii turystycznej, podstaw turystyki, organizacji imprez i usług turystycznych oraz obsługi turystycznej. W części praktycznej należało na zamówienie klienta ułożyć program i przygotować kalkulację 3-dniowej wycieczki krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie. Do etapu centralnego zakwalifikuje się 30 uczestników z całej Polski. Dziewczętom życzymy powodzenia!

Tekst: Marzena Sawicka