Grupa uczniów z klas II TOH i II TEA zakończyła realizację cyklu warsztatów obywatelskich w ramach projektu realizowanego w naszej szkole przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

Grupa uczniów z klas II TOH i II TEA zakończyła realizację osiemnastogodzinnego cyklu warsztatów obywatelskich w ramach projektu realizowanego w naszej szkole przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. W ramach spotkań młodzież rozmawiała o współczesnym rozumieniu patriotyzmu, szukała sposobu kształtowania właściwych postaw obywatelskich i poznawała sposoby rozwijania aktywności społecznej w lokalnym środowisku. Zajęcia były ilustrowane przykładami dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt był dla uczniów naszej szkoły dobrą nauką umiejętności rozwijania świadomej aktywności społecznej. Warsztaty prowadził nauczyciel WOS, Bogusław Buczek.

Tekst i zdjęcia B.Buczek