Ile kosztuje kredyt? Gdzie ulokować swoje oszczędności? Jakie są zadania banków?

Na te i inne pytania odpowiedź otrzymali ekonomiści z klasy I TE. Uczniowie, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczestniczyli w zajęciach z pracownikami Banku PEKAO z Oświęcimia. Na zajęciach ekonomiści dowiedzieli się także, w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek o udzielenie kredytu oraz jak obliczyć całkowity koszt zadłużenia.
Spotkanie zorganizowała p. Monika Wróbel (nauczyciela przedmiotów ekonomicznych), a prowadziła p. Ilona Barcik (dyrektor oddziału Banku PEKAO w Oświęcimiu) oraz p. Agata Gonszcz (menedżer sprzedaży klienta detalicznego).

Tekst i zdjęcia: Monika Wróbel