MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017

Tytuł projektu: Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!

9 listopada 2018 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół ekonomiczno – Gastronomicznych z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ 2018) zorganizowano warsztaty zawodowców.
Prawdziwie międzynarodowe towarzystwo gościł 9 listopada oświęcimski Ekonomik podczas spotkania prócz pani Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Moniki Stalicy, reprezentującej władze samorządowe, przedstawicieli firm współpracujących ze Szkołą: pana Jacka Pyrka, kierownika Inspektoratu ZUS, pana Wojciecha Mańki, szefa kuchni Restauracji Portobello w Oświęcimiu, pani Marty Michałek i Henryka Szelesta z Ochotniczych Hufców Pracy w Oświęcimiu, pani Natalii Germanek, przedstawicielki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz innych gości mieliśmy okazję powitać w swoich podwojach pana doktora Manfreda Müllera z firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle, głównego partnera niemieckiego naszej szkoły w projekcie Erasmus+, towarzyszącą mu panią Katarzynę Suchocką, asystentkę ds. projektów w Polsce i tłumaczkę, oraz Sarę Cuenca, Berrin Dogăn i Ritę Miriam Ascarini – wolontariuszki z Hiszpanii, Turcji i Włoch. Nie zabrakło również tych, do których głównie adresowane było spotkanie: uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Nr 7 w Oświęcimiu pod opieką swych nauczycieli oraz uczestników projektu Erasmus+ z Ekonomika. Właśnie tymże uczestnikom wręczono certyfikaty: Europass Paszport Językowy oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie. Zaprezentowali oni też prezentacje multimedialne ilustrujące przebieg projektów unijnych, m.in. tych odbywających się w ramach programu Erasmus+: „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu”, Tourism 3.0 Polsko-Portugalska Wymiana Młodzieżowa, „Podobieństwa w różnorodności” Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, „Wolontariat Europejski” oraz „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej” – staże w przedsiębiorstwach. Przybyli mogli także zapoznać się też z ofertą Ochotniczych Hufców Pracy oraz prezentacją przygotowaną przez doradcę zawodowego, panią Magdalenę Owsiak.
Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych i nauczycieli Ekonomika, w czasie którego można było zasięgnąć indywidualnych konsultacji w punktach informacyjnych.