Z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w Ekonomiku odbył się dziesięciogodzinny cykl prelekcji historycznych połączonych z warsztatami.

Grupa uczennic z klasy I TOT i I TE poznawała postawy Polaków w najtrudniejszych dla Polski momentach XIX i XX w. W ten sposób uczniowie lepiej mogli poznać rzeczywiste przyczyny podejmowanych działań i decyzji oraz konsekwencje, z jakimi musieli się zmierzyć bohaterowie  naszej historii .
Projekt zakończył się przygotowaniem konkursu historycznego dla uczniów klas gimnazjalnych, w którego rozsrzygnięciu również uczestniczyli uczestnicy spotkań historycznych. Zajęcia prowadził nauczyciel historii, Bogusław Buczek.

Tekst i zdjęcia B.Buczek