W kolejnej edycji projektu Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017

pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” dwanaścioro uczniów klas trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych wyjechało do Niemiec na miesięczny staż zawodowy.
Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w przygotowaniach zawodowo-mentalnych organizowanych w szkole i dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach z języka niemieckiego. Uczestniczyli w warsztatach „Typowe potrawy na europejskich stołach” przeprowadzonych w szkolnej pracowni gastronomicznej, a także w warsztatach „Dynamika grupowego rozwiązywania konfliktów” oraz „Zdrowie w miejscu pracy”. Przed wyjazdem odbyło się również spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Siegmundsburger Haus Werraqulle, panią Katarzyną Suchocką i panem dr. Manfredem Mullerem.
Każdy z uczestników przed wyjazdem otrzymał  „Ocenę postępów zawodowych i mentalnych w ramach ECVET” oraz „Ocenę przygotowania językowego w ramach założeń systemu ECVE".
Życzymy uczestnikom powodzenia i zdobywania nowych międzynarodowych doświadczeń zawodowych!