3 kwietnia w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Rady Powiatu.

Na spotkaniu prowadzonym przez dyr. Edytę Bogusz obecni byli:

  • koordynatorzy projektu z ramienia Starostwa Powiatowego, panie Agnieszka Wiatr i Magdalena Kasperczyk,
  • koordynator z Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, pani Dagmara Kojder- Pyrdziak,
  • koordynatorzy z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, panie Monika Wróbel i Aneta Kamyk,
  • doradca zawodowy – pani Magdalena Owsiak,
  • reprezentanci pracodawców – pani Agata Sabuda (Porowski Consulting), pan Wojciech Mańka (Restauracja Portobello) i pani Karolina Haramus (Hotel „Olecki”).

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu wszystkich działań podjętych w PZ4 i PZ10 w ramach projektu oraz omówieniu współpracy z pracodawcami w ramach kolejnych staży dla uczniów kształcących się w branży turystyczno-gastronomicznej.

Przypominamy, że w ramach stażów uczniowie w ubiegłym roku szkolnym odbyli praktyki w Restauracji Portobello, Hotelu Hampton by Hilton i w Restauracji La Rossa. 40 uczniów z naszej szkoły objętych było także opieką pani Magdaleny Owsiak, która pełni funkcję doradcy zawodowego. Kolejnym elementem projektu było przyznanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu w PZ 4 SE-G przeprowadzana jest także duża inwestycja – modernizacja pracowni gastronomicznej.

Prosimy o uważne obserwowanie strony internetowej Szkoły – nabór na kolejne staże odbędzie się już wkrótce!

Tekst: Monika Wróbel
Zdjęcia: Estera Rzenno-Katerla