W szkole ruszył projekt dla młodzieży „AS: aktywnie – społecznie” realizowany przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

Czas nauki to dobry moment, aby obok zdobycia wykształcenia wypracować też te kompetencje, które są bardzo pożądane przez pracodawców na rynku pracy. W ramach projektu uczniowie:
• nabędą i wzmocnią umiejętności społeczne potrzebne na rynku pracy poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę,
• nabędą doświadczenie zawodowe poprzez odbycie wolontariatu,
• nabędą nowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach.
Uczestnikami projektu są uczniowie naszej szkoły mieszkający na terenie Małopolski którzy chcą:
• podnieść swoje kompetencje społeczne,
• zwiększyć szanse na rynku pracy,
• mieć aktywny udział w życiu lokalnej społeczności.


Zespół ds. aktywizacji zawodowej