21 listopada w oświęcimskim kinie Planet Cinema zaprezentowano kolejny film z cyklu profilaktyczno-społecznego Filmowe Drogowskazy – Kino Szkoła.

Wykład poprzedzający projekcję, w którym udział wzięły cztery klasy naszego technikum, poświęcony był wpływowi jednostki na grupę i przemocy rówieśniczej.
Fabuła holenderskiego filmu „Mam dość!” w reżyserii Tessy Schram skupia się na historii młodego człowieka, uwikłanego w relację w grupie, który musi ponieść konsekwencje nie swoich decyzji. Manipulowany i szantażowany przez niebezpiecznego rówieśnika, boi się i długo nie reaguje na przemoc, której jest przypadkowym świadkiem. Zarówno wykład, jak i film, podejmują problem agresji i przemocy wśród młodych ludzi. Uświadamiają boleśnie, że przemoc zawsze rodzi przemoc, a jej rodzaje bywają wielorakie: fizyczna, psychiczna, werbalna, niewerbalna, wykluczenie izolujące od otoczenia, dyskredytacja i oczernianie. Spirala przemocy jest często próbą „rekompensaty” sprawcy za doznaną przez niego kiedyś krzywdę, niskie poczucie wartości, kompleksy. Przemoc jest zawsze zachowaniem intencjonalnym, a jej sprawca (którego nie można nigdy usprawiedliwić) swą ofiarę wybiera starannie, czyniąc ją tragicznym aktorem w reżyserowanym przez siebie spektaklu. Film uświadamia także, że większość świadków – widzów tego przedstawienia, niestety milczy, nie reaguje, nie pomaga. Skutki przemocy rówieśniczej bywają bolesne. To często osamotnienie, izolacja, choroby psychosomatyczne, rozpacz, niekiedy nawet próby samobójcze.
I choć film kończy się optymistycznie, przyjaźń i sprawiedliwość tryumfują, to wychodząc z kina, widz długo zadaje sobie jeszcze pytanie: Jak sam zachowałbym się na miejscu głównego bohatera w momencie, gdy było mu najtrudniej?

Tekst: Lucyna Benio