Realizując projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w naszej szkole w listopadzie i grudniu 2019 roku przeprowadzono 40 rozmów indywidualnych z doradztwa zawodowego.
Celem przeprowadzonych rozmów doradczych było wsparcie młodzieży w procesie podejmowania wyborów edukacyjno – zawodowych oraz podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a także przedstawienie oferty projektowej. W zależności od potrzeb ucznia i klasy, do której uczęszcza, zostały wykonane kwestionariusze dotyczące
m. in. zainteresowań zawodowych, uzdolnień szczegółowych lub typów osobowości zawodowej. W trakcie rozmowy uczniowie dowiedzieli się, na co zwrócić uwagę podczas pisania życiorysu i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.