Stolica Podbeskidzia, Bielsko-Biała,  gościła w styczniu  br. uczestników etapu  okręgowego VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce,

która w tym roku odbywa pod hasłem „Turystyka filmowa i literacka”. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Aleksandra Boba i  Anna Mas z klasy III TOH technikum obsługi turystycznej.
W kolejnym, okręgowym etapie Olimpiady, uczniowie klas turystycznych ze szkół województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego, wykazywali się wiedzę i umiejętnościami z zakresu podstawy programowej dla zawodu  technik obsługi turystycznej. W części pisemnej 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią sprawdzało wiedzą z zakresu geografii turystycznej, podstaw turystyki, organizacji imprez i usług turystycznych oraz obsługi turystycznej. W części praktycznej należało na zamówienie klienta ułożyć program i przygotować kalkulację 4-dniowej wycieczki śladami pisarzy i filmowców. Trasa przebiegała m.in. przez Oblęgorek, Czarnolas, Kazimierz nad Wisłą.
Do etapu centralnego zakwalifikuje się 30 uczestników z całej Polski. Dziewczętom życzymy powodzenia!

Tekst: Marzena Sawicka