Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. szkoła będzie realizować kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Wszystkich uczniów proszę o kontaktowanie się  z nauczycielami na bieżąco przez mobidziennik.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:

 

 • mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 • stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela. 

 

Uczniowie

 

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice

 

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc - nowe-regulacje-prawne

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3b

https://www.gov.pl/attachment/62eb34a1-b167-473c-8a84-cc5da70e2573

https://www.gov.pl/attachment/98ee4257-f320-491f-861f-bea8c6c2d143