Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej