Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 10.06.2020r. do 22.06.2020r.
W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

 

Data 5.04.2019
Wielkość pliku 501.88 KB
Pobierz 393

Data 5.04.2019
Wielkość pliku 1.52 MB
Pobierz 484