Uczniowie i  tegoroczni absolwenci  mają możliwość sprawdzić się w pracy w wybranym przez siebie zawodzie

Podłoga i ściany zostały wyłożone nowymi płytkami, wymieniono również wewnętrzną instalację elektryczną, grzejniki i zawory termostatyczne, ponadto pracownię wyposażono w wentylację mechaniczną.

W ramach realizowanego projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 młodzież „ekonomika” uczestniczy w stażach zawodowych.

Uczniowie i tegoroczni absolwenci mają możliwość sprawdzić się w pracy w wybranym przez siebie zawodzie i jednocześnie zasilić swój budżet uzyskując stypendium za realizowany staż.