NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STAŻ ZAWODOWY W ROKU 2020 W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU CKZ

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż zawodowy w roku 2020.

Rekrutacja uzupełniająca na staż zawodowy potrwa od 24.07.2020r. do 5.08.2020r.
W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu.
Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

http://www.pz4seg.pl/index.php/component/jdownloads/send/25-uczniowie/344-formularz-zgloszeniowy

http://www.pz4seg.pl/index.php/component/jdownloads/send/25-uczniowie/345-regulamin-stazy