Ogłoszenie naboru uzupełniającego na warsztaty cukiernicze dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej.

Rekrutacja na kurs potrwa od 14.09.2020r. do 24.09.2020 r.


W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.


Formularz jest dostępny poniżej.


Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.


Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Data 17.08.2020
Wielkość pliku 4.78 MB
Pobierz 58