9 września 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS  + w roku 2019 akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe pod tytułem „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas trzecich uczących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej.
Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do Pani Anety Kamyk.
Termin zakończenia rekrutacji: 9 października 2020 roku.

Informacje o programie Erasmus + oraz procedura rekrutacyjna z możliwością odwołania, są dostępne na stronie szkoły w zakładce dla uczniów „ERASMUS +”.