Nabór na kursy w ramach realizowanego projektu „UTWORZENIE I ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO”

 

dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020

W szkole prowadzony jest nabór na następujące kursy:

• nowoczesne trendy w gastronomii,
• kurs barmański I stopnia,
• pracownik recepcji,
• kelnerski,
• warsztaty kuchni orientalnej,
• kuchnia molekularna,
• baristyczny I stopnia + podstawy Latte Art.
• baristyczny II stopnia.


Rekrutacja na kurs potrwa od 1.10.2020r. do 9.10.2020r.


W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej szkoły.


Wypełniony formularz należy złożyć do szkolnego koordynatora projektu – Małgorzaty Cyran w godz. 8.00 – 14.00.


Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.