Dostęp do Internetu w PZ4SEG

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole został uruchomiony bezpłatny punkt dostępowy do sieci Internet dla uczniów. Punkt dostępowy znajduje się w głównym korytarzu szkoły na I piętrze.

Sieć WiFi ma nazwę: PZ4_Guest i klucz dostępu: pZ36$2##

Udostępniona sieć WiFi posiada certyfikat Ministerstwa Cyfryzacji.