We wrześniu klasa pierwsza o profilu technik architektury krajobrazu wzięła udział w warsztatach mających pomóc młodzieży zaadaptować się do warunków w nowej szkole i klasie.

Głównym celem było poznanie siebie i integracja zespołu klasowego. Zajęcia te odbyły się na terenie przepięknie zaaranżowanego skweru w pobliżu szkoły. Pomogą one przyspieszyć proces adaptacyjny w nowej dla młodych ludzi rzeczywistości, stworzyć spójną grupę i umożliwić wychowawczyni poznanie nowego zespołu. Gry i ćwiczenia miały zaciekawić, zainspirować i pomóc uczniom w zawiązaniu nowych więzi, ale także przybliżyć zawód, jaki wybrali. Przyszli architekci krajobrazu mieli możliwość poznać podstawy swego zawodu. Główne tematy, które poruszono podczas zajęć, to zasady i sposoby zaaranżowania terenów zielonych oraz tajniki założeń ogrodowych.

Tekst: Magdalena Owsiak