2 listopada 2020 r. klasa II TETp wzięła udział w zajęciach studyjnych „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”

2 listopada 2020 r. klasa II TETp wzięła udział w zajęciach studyjnych „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”
Uczniowie oglądnęli prezentacją wprowadzającą do tematyki projektu, wirtualnie zwiedzili obóz Auschwitz i Birkenau, oraz uczestniczyli w warsztatach dotyczących losów więzniów obozu.
Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej, osadzonych w KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce możliwa była jedynie zdalna forma realizacji dnia studyjnego.
W projekcie będą również uczestniczyć klasy II TOTg , II TARg i II TGg

Tekst. B.Buczek